accordionapplearrow-btnarrow-downarrow-left-simplearrow-leftarrow-right-simplearrow-rightcard-arrowcheckconfigurecta-arrowcz-flagdownloaddropdowngoogle-playicon-testinfologo-symbol-currentcolorlogo-symbolmailmessengerphonepinplayplusquotesocial-besocial-fbsocial-igsocial-pinsocial-vimeosocial-youtubespintreezoom

Spoznajte materiál budúcnosti

Montáž a inštalácia WPC terasy
Ako prebieha montáž?

Na správnej montáži terasy z kompozitu samozrejme záleží. Preto je dobré vybrať si inštalačnú firmu preškolenú na konkrétny terasový systém. To ale neznamená, že by WPC terasu nedokázal položiť podľa montážneho manuálu aj zručný kutil. V našej továrni narežeme materiál na požadovanú dĺžku, takže nebudete zbytočne platiť za odrezky.

Na čo si dať pri montáži WPC terasy pozor
Príprava podložia

Odporúčané typy podkladového povrchu sú: dostatočne spádovaná betónová doska, zhutnené štrkopieskové lôžko najlepšie s betónovými podperami (napr. obrubníky), spádovaná hydroizolácia (konzultujte s dodávateľom izolácie), kovové alebo drevené nosné konštrukcie.

Zaistite, aby podložie umožňovalo odtok vody. Nosiče a terasové dosky z kompozitného dreva nesmú stáť permanentne vo vode. Podložie by malo byť dostatočne stabilné, aby sa časom nezačalo prepadať. Vzduchová medzera medzi spodnou plochou dosky a podkladom musí byť minimálne 30 mm v celej ploche z dôvodu odvetrávania. V prípade použitia hliníkového nosiča 25 mm (AL – nosič 25) je nutné zaistiť odtok vody a odvetranie v ploche terasy podložením nosiča napríklad pomocou 3 mm vyrovnávacích podložiek.

Na čo si dať pri montáži WPC terasy pozor
Před samotnou pokládkou

Terasová prkna z dřevoplastu skladujte na rovné ploše, dostatečně podložené (aby se např. neprohýbaly) a otočené lícovou stranou dolů (tak, aby tato strana nebyla vystavena působení slunečního záření). Srážky tomuto materiálu nevadí, nicméně pokud budou prkna instalována s delším časovým odstupem, je lepší je zakrýt nepromokavou plachtou.

Při manipulaci s prkny mějte na paměti jejich délku a vyšší hmotnost. Zkontrolujte, zda dodaná prkna a lišty mají stejnou barevnost.

U větší nebo tvarově složitější terasy si před zahájením pokládky připravte kladečský plán, kde je vyznačena skladba a délky jednotlivých prken a nosičů. Každý segment terasového prkna (i krátké kusy) musí být podložen alespoň třemi nosiči.

Na čo si dať pri montáži terasy pozor

Počas inštalácie – kladenia

Snažte sa zamedziť znečisteniu a poškriabaniu dosiek už položenej časti terasy nevhodne umiestneným náradím, stavebným materiálom, apod. Ušetríte si čas s následným čistením. Pri označovaní rezov používajte ceruzku alebo popisovač, ktoré z povrchu ľahko odstránite.

Pokiaľ medzi kladením jednotlivých častí terasy budú dlhšie časové odstupy, počítajte s následnou farebnou odlišnosťou týchto častí, ktorá sa môže porovnávať po celú dobu vyzrievania terasy.

Nosiče Terafest® sa voľne kladú na podložie drážkou (vybratím) hore, hladkú stranu dole. Nie je potrebné ich kotviť alebo zapúšťať do betónu. Maximálna vzdialenosť (medzera) medzi nosičmi (A), viď obr. 2, je uvedená v tabuľke č. 1. Pri kombinácii viacerých profilov dosiek s rôznym rozostupom nosičov sa zvolí vždy tá menšia hodnota. Neprekračujte uvedené hodnoty, v opačnom prípade nebude uznaná prípadná reklamácia.

Medzi na seba nadväzujúcimi nosičmi ponechávajte dilatačnú medzeru min. 10 mm, medzi koncom nosiča a múrom či inou pevnou prekážkou dilatačnú a ventilačnú medzeru (C) min. 10 mm. (pozri Obr. 2 a Tab. 2) . Pre prípadné vyrovnanie výškových rozdielov pod nosičmi využite vyrovnávacie podložky alebo rektifikačné terče.

Nepodložená časť nosiča Terafest® 50×50 môže merať maximálne 300 mm. Presahy bez podpery môžu byť maximálne 50 mm. Nepodložená časť zníženého nosiča Terafest® 50×30 môže merať maximálne 150 mm. Presahy bez podpery môžu byť maximálne 30 mm.

Pokiaľ je to možné, zrezávajte nosiče na požadovanú dĺžku až pred položením posledného radu dosiek.

Kompozitné dosky obvykle nevyžadujú žiadne spádovanie, ale mierny spád približne 1 cm na meter dĺžky zlepší samočistiaci efekt, terasa rýchlejšie uschne a zníži sa výskyt vodných prachových škvŕn.

Výhodou nášho kompozitu je bezpochyby jeho tvarovateľnosť. Na rozdiel od WPC materiálov, ktoré obsahujú napríklad PVC, je možné dosky Terafest ® ohýbať teplom. To sa ukazuje ako obrovská výhoda napríklad pri terasách k bazénom, ktoré majú kruhový alebo oblúkový tvar.

Na čo si dať pri montáži WPC terasy pozor
Po realizácii

Po dokončení terasy odporúčame opláchnuť celú terasu dostatočným množstvom vody, prípadne za pomoci kefy odstrániť odolnejšie znečistenie. Kefujte vždy v smere dosiek.

Celkové farebné vyznenie položenej terasy ovplyvňuje aj smer kladenia dosiek. Počas výrobného procesu sú dosky brúsené, čím dôjde k odhaleniu a napriameniu drevných vlákien. Pokiaľ nie sú položené v jednom smere, potom môžu dosky rovnakej farby opticky pôsobiť tmavším alebo svetlejším odtieňom. Časom sa tento efekt stráca. Pre ľahkú orientáciu je na spodnej strane dosiek naznačený smer kladenia embosovanou šípkou.